top of page

Huurvoorwaarden

Lees hier onze regelgeving! Er wordt door ons, in tweevoud, een contract opgemaakt en per post of per email

naar de huurder verstuurd, dit document dient de huurder te ondertekenen en 1 exemplaar terug te sturen.


1. ALGEMENE VOORWAARDEN
- Wij aanvaarden maximum 4 personen.
- In de studio mag niet gerookt worden.
- Dieren zijn niet toegelaten.

- Het is de huurder niet toegestaan om onder te verhuren.
 

2. RESERVATIE EN BETALING
De reservatie is enkel van kracht na ontvangst van het huurbedrag (+ waarborg) en bevestiging door de verhuurder.
Het saldo en de waarborg ten bedrage van 150 Euro moeten betaald worden voor de aanvang van het verblijf waarbij tevens de sleutels overhandigd worden.
Indien de huurder zijn contract opzegt, zullen wij het recht hebben om de studio verder te verhuren. Indien dit effectief gebeurt zal de eerste huurder het verschil in opbrengst betalen. Kan het goed niet meer opnieuw verhuurd worden, dan blijft de huurder het volledige saldo verschuldigd.


3. MEE TE BRENGEN
Bed-, bad- en keukenlinnen en toiletpapier zijn niet voorhanden.

4. UW AANKOMST
De verhuringsperiode loopt, behoudens andere afspraak, vanaf 14 u de eerste dag tot 12 u de laatste dag. De afgesproken data van aankomst en vertrek moeten strikt nageleefd worden.

Het appartement is een rustig gebouw, lawaai in de gangen wordt niet getolereerd, wij rekenen op uw respect voor de medebewoners.


5. PROBLEMEN TIJDENS UW VERBLIJF
Uw zorgeloos verblijf is ons doel. Meld elke hinder om ons in staat te stellen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

In het appartement is een inventaris beschikbaar waarvan de huurder de juistheid dient te controleren en zijn opmerkingen te melden binnen de 24 uur.
Hetzelfde dient voor de netheid ervan. Eventuele schade dient u bij aankomst onmiddellijk rechtstreeks aan ons te melden.


6. ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET GOED
De huurder moet van de studio gebruik maken als een goede huisvader. Dit betekent ondermeer dat het reglement van inwendige orde van het appartementsgebouw waarvan de studio deel uitmaakt strikt moet nageleefd worden.
Poetsgerief en -producten zijn ter beschikking. Wanneer het goed verlaten wordt zonder grondige reiniging of zonder voorafgaande verwittiging, zijn wij genoodzaakt de waarborg integraal te behouden als schaderegeling.

Eventuele schade aangericht aan het appartement of de inrichting ervan veroorzaakt door de huurder wordt in rekening gebracht van de huurder.


7. TERUGBETALING WAARBORG
Bij het vertrek van elke huurder inspecteert de eigenaar de studio. Wij zijn bijzonder streng op de totale netheid, vooral van de sanitaire installaties en keuken (inrichting en materiaal). Het waarborgbedrag of eventueel het saldo ervan, wordt uiterlijk twee weken na vertrekdatum terugbetaald.


8. AKKOORD MET VOORWAARDEN
De huurder verklaart kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ermee akkoord te gaan.

bottom of page